Rusija je odigrala zadnju tkamicu furiozno, što n eznači da će nastaviti tako. Ako nastavi,, dobija sigurno.
Ja ipak navijam za moje južnjake, za Španiju