Dugo godina sam mogao da pogledam video iz domovine iz mojih krajeva u pitanju je video Zatrijebač ali sam zaobravio mislim da je to bilo prikazivano na rtcg prije 15 20 godina.U glavnom pričala je Ljucija Đeljošević o tome kako nema niđe ništa bez 2 prsta obraza.Ako neko ima taj video sačuvan ili može da ba ga nabavi nekako zahvalan bi mu bio.