Koristi li ko ovu aplikaciju Vampr? To je kao Tinder (ali ne za romansu, već za nalaženje ljudi sa kojima bi zajedno mogli praviti muzički band), ali za muzičare.

https://www.vampr.me/

Ima crnogorski internet domen