Postoji li način da tabelu koja se sastoji od n redova i 2 kolone koje oznacavaju naziv i kolicinu tipa

Auto 3
Lopta 2
Stolica 4

Nekom formulom formatiram u

Auto
Auto
Auto
Lopta
Lopta
Stolica
Stolica
Stolica
Stolica

Odnosno da excel broj koji stoji uz ime iskoristi ksko bi importovao ispos njega jos toliko redova sa istim nazivom -1?

Ili mora sve rucno na insert row?