Ko da odoli mogućnosti da lagano zaradi mandat i sve muke koje on sa sobom nosi.