je li vozio ko skoro? je li bolje preko ohrida ili preko sarande?