Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 51 to 61 of 61

Thread: Pravda via pravosuđe

 1. #51
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Bi gostovanje Pinjatića u emisiji ,,Načisto" i...
  Šta: ,,Nije rekao ništa novo", ,,sve se to zna", ,,više su dosadne te priče",...
  Znaju li to relevantne institucije (tužilaštvo npr.)? Hoće li biti epiloga (konačnog)? Da, ukoliko se ništa ne čini od strane nadležnog organa onda se smatra da je taj nadležni organ saučesnik. Tačka. Šta to zapravo govori? Da tužioci postaju saučesnici za neku mizeriju usput posrav*ise i na sebe i na profesiju. Na kraju će isto na*bat jer saučesnik je saučesnik kako god da okreneš.
  Budva čin 24...

 2. #52
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  SDT kuca na vrata Lazovića

  Specijalno državno tužilaštvo angažovalo je sudskog vještaka građevinske struke, koji treba da utvrdi vrijednost 3.300 kvadrata opštinske zemlje kod gradskog vrtića nadomak Staroga grada u Budvi.

  Ta zemlja je prije gotovo osam godina prodata nekadašnjem šefu lokalnog DPS-a Boru Lazoviću i njegovom bratu Jovu.

  To je saopštio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, u pismu koje je prije nekoliko dana stiglo na adresu gradonačelnika Budve Dragana Krapovića.
  Krapović je još početkom aprila uputio urgentan dopis čelniku tužilaštva sa zahtjevom da mu odgovore šta su u toj instituciji uradili proteklih 12 mjeseci, od kada je Opština podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Opštine Rajka Kuljače, nekadašnjeg šefa budvanskog parlamenta Bora Lazovića, njegovog brata Jova i NN lica iz Opštine Budva i Uprave za nekretnine Budva zbog sumnje da su prodajom opštinske zemlje počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i time oštetili opštinsku kasu za 2.700.000 eura.

  “Nakon dostavljanja cjelokupne dokumentacije od strane Uprave za nekretnine za katastarske parcele koje su navedene u krivičnoj prijavi, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu kojom je angažovalo sudskog vještaka građevinske struke radi utvrđivanja vrijednosti predmetne nepokretnosti”, piše u dopisu vrhovnog državnog tužioca.

  Krapović je u krivičnoj prijavi podnijetoj u aprilu 2017.godine, naveo da je Opština prije sedam i po godina u dva navrata omogućila Lazovićima da od nje dokupe gotovo 3.300 kvadrata zemlje u centru Budve, za šta su morali da plate 2,7 miliona eura.

  “Dokazni ma*te*ri*jal iza*zi*va sum*nju da je Op*šti*na Bu*dva to*kom 2010. godine, u vri*je*me dok se na du*žno*sti pred*sjed*ni*ka op*šti*ne na*la*zio Ku*lja*ča, pro*da*la ze*mlji*šte na eks*klu*ziv*noj lo*ka*ci*ji u cen*tru gra*da, u ne*po*sred*noj bli*zi*ni grad*skog vr*ti*ća, Bo*ru i Jo*vu La*zo*vi*ću - ‘ra*di for*mi*ra*nja ur*ba*ni*stič*ke par*ce*le’, za ku*po*pro*daj*nu ci*je*nu od 2,78 mi*li*o*na eura“, navodi se u krivičnoj prijavi Krapovića.

  Dodaje se da je nezakonitim postupanjem Kuljače i službenika budvanske Uprave za nekretnine, Boru i Jovu Lazoviću omogućeno da se uknjiže na nepokretnosti za koje nisu platili kupoprodajnu cijenu, a da su potom te iste nepokretnosti založili kao hipoteku za vraćanje kredita u iznosu od 2,5 miliona eura: “Čime su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist”.

  “Apsolutno smo sigurni da su navedena lica kroz krivično djelo koje im se stavlja na teret, nanijela Opštini Budva štetu u milionskom iznosu i bićemo istrajni da ovu stvar dovedemo do kraja i nadoknadimo nanesenu štetu građanima Budve. Nažalost, proteklih godina u Opštini Budva je od strane funkcionera, službenika i drugih lica djelovanjem organizovane kriminalne grupe, na čijem je čelu bio visoki funkcioner DPS-a, nanesena ogromna šteta i niko ne treba da ima sumnju da će nova vlast u Opštini Budva do kraja ispitati svaki problematičan aranžman, svaki ugovor, svaku cesiju, svaku kompenzaciju, svaku prodaju zemlje i svako javno - privatno partnerstvo”, navodi se krivičnoj
  Krapović je tada saopštio da je upravo podnošenje krivične prijave dokaz da je nova gradska uprava je riješena da se izbori sa kriminalom prethodne DPS vlasti u Opštini Budva.

  “Opština Budva za građane ima poruku - mi smo vam obećali obračuin sa korupcijom i organizovanim kriminalom i kao nekoliko predizbornih obećanja koje smo već ispunili i ovo obećanje počinjemo da ispunjavamo danas”, rekao je Krapović.

  Lazović tužio Krapovića za povredu ugleda i časti

  Budvanin Jovo Lazović, rođeni brat nekadašnjeg lidera budvanskog DPS-a Bora Lazovića, podnio je u avgustu tužbu Osnovnom sudu u Kotoru protiv gradonačelnika Budve Dragana Krapovića i Opštine Budva, zbog povrede ugleda i časti, tražeći da mu se na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos koji će biti utvrđen tokom postupka.

  Lazović je presavio tabak, nakon što je Opština izdala saopštenja povodom podnošenja krivičnih prijava.

  Lazović je ocijenio skandaloznim saopštenje gradskih vlasti: “Krajnje zlonamjerno, neprimjeno, gdje se više lica optužuju, izvode dokazni postupak i na kraju im se presuđuje”

  izvor: www.vijesti.me

 3. #53
  Join Date
  Dec 2011
  Posts
  2,591
  Rep Power
  263898

 4. #54
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Opština Budva podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, biznismena Marka Kentere i osnivača i izvršnog direktora „Lovćen filma“ Vladana Sretenovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja “kršenjem ugovora o osnivanju bioskopa čime je nanijeta milionska šteta”.

  Krivičnom prijavom, koju potpisuje sekretar za zaštitu imovine Nikola Plamenac, od tužilaštva na čijem je čelu Milivoje Katnić traži se da se ispita kako je naknadno dogovoreno održavanje fantomskog nikad održanog festivala, za čije petogodišnje održavanje je trebalo da se izdvoji milion eura, te zbog čega su „Lovćen filmu“ izdate blanko mjenice da se naplati ako Opština ne ispoštuje rokove.

  „Lovćen film“ gazduje biskopom „ Cadmus cineplex“ i od otvaranja 2015. do danas vodi se niz sudskih procesa, a aktuelna lokalna uprava tvrdi da je riječ o još jednoj malverazaicji organizovane kriminalne grupe, koja je procesuirana. Sa druge strane, iz „Lovćen filma“ su u nekoliko navrata isticali da je cijeli projekta zakonit i optužili opštinsku vlast da vodi političku kampanju.

  Opštinski Sekretarijat za zaštitu imovine 31. jula predao je Specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu u kojoj se detaljno navodi, uz dostavljene dokaze, na koji način je izvršena malverzacija.

  Podsjeća se da je Skupština opštine 13. decembra 2015. donijela odluku o davanju u dugoročni zakup na 20 godina 2.110 kvadrata svog poslovnog prostora u TQ Plazi, bez određivanja minimalne cijene. Opština i njena preduzeća odlukom su se, kako se navodi, obavezeli da omoguće i besplatan parking, oslobodi troškove lokalnih taksi i drugih dažbina za otvaranje bioskopa. Takođe, predviđena je i finanijska podrška od 200.000 eura na godišnjem nivou ponuđaču za njegov program razvoja kinematografije. Ponuđač je skupštinskom odlukom dobio i besplatno oglašavanje na fasadi TQ Plaze, kao i reklamnim prostorima opštinskog preduzeća JP „Mediteran reklame“. Opština Budva 24. janura 2014. raspisuje tender za davanje u dugorični zakup i jedinu ponudu dostavlja „Budva Cineplex consortium”, koga čine „Lovćen film“ iz Budve i beogradski „Art vista“.
  Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Konzorcijum za ponuđene društveno korisne i projekte razvoja kinematografije i društveno korisne traži 175.000 eura do kraja 2014, odnosno 199.000 godišnje od 2015. do kraja isteka dvodecenijskog zakupa.

  „I pored činjenice što nije bilo predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup, niti javnim pozivom, ponuđač ‘Budva Cineplex consortium’ uz tendersku dokumentaciju je dostavio i projekat filmskog festivala ‘Cinema city Budva’, gdje ‘Lovćen film’ traži da Opština Budva participira godišnje 180.000 eura za period od 2014. do 2018. uz napomenu da se u projekat uključuje i realizacija međunarodnog filmskog festivala FEST 2019“, stoji u prijavi u koju su „Vijesti“ imale uvid.

  Opštinska Komisija za sprovođenje postupka otvaranja pristiglih ponuda je konstatovala, kako se ističe, da „ projekat ‘Cinema city Budva’ koji je dostvaljen uz ponudu nije posebno razmatran jer iziskuje posebna finanijska sredstva koja nijesu predviđena odlukom o davanju u dugoročni zakup“.

  „Bez obzira što odlukom o davanju u dugoročni zakup nijesu bila predviđena finanijska sredstava za projekta ‘Cinema city Budva’ i eksplicitnog stava opštinske Komisije u vezi tog projekta, predsjednik Opštine Budva 27. februara zaključuje ugovor o davanju u dugoročni zakup, kojim se Opština Budva članom 16 obavezuje da obezbijedi finansijsku i drugu podršku programu filmskog festivala. Na osnovu takve odredbe, Opština i JU ‘Grad tetar’ i ‘Lovćen film’ zaključuju poseban ugovor o realizaciji kulturne manifetscaije ‘Cadmus city Budva’ kojim se obavezuju da ‘Lovćen filmu’ godišnje uplaćuju 180.000 eura - Opština 155.000 a „Grad teatar“ 25.000 eura. Istovremeno, članom 18 ovog ugovora propisano je da, kao garanciju izmirenja obaveza, Opština je obavezna da ‘Lovćen filmu’ dostavi 10 potpisanih mjenica i 20 mjeničnih ovlašćenja, koje ‘Lovćen film’ može da upotrijebi za naplatu odmah po isteku rokova“, navodi se u krivičnoj prijavi.

  Upozorava se da „ protivzakonito i neovlašćeno unošenje u ugovor o dugoročnom zakupu odredbe koja se odnosi na finansijsku podršku filmskom festivalu, poslužilo je kao podloga za zaključenje ugovora o realizaciji manifetscaija ‘Cadmus city’ i nezakonitom odlivu novca iz opštinskog budžeta“.

  „Dokaz da je ovo još jedan od poslova koji su se zaključivali ‘iza zatvorenih vrata’, a kojim je Opštini Budva nanijeta milionska šteta, jeste i to da je 24. februara 2014, samo dan prije potpisivanja ugovora o davanju u dugoročni zakup ‘upriličen’ sastanak predsjednika Opštine Lazara Rađenovića, menadžerke grada Milene Marović Bogdanović, predstavnika Konzorcijuma Marka Radomana i Marka Kentere, koji je i te kako involviran u ovoj projekat. O involviranosti Kentera i Vladana Sretenovića u ovaj projekat dovoljno govori i podatak na zvaničnom sajtu biskopa ‘Budva cineplex’ – ‘ Budva cadmus cineplex bioskop nastao je kao ideja i incijativa gospodina Marka Kentere iz Budve i gospodina Vladana Sretenovića iz Beograda 2009. Zahvaljujući podršci Opštine Budva i predsjednika Lazara Rađenovića, koji je razumio potrebu grada za savremenim sadržajima, stvoreni su uslovi za privatno-javnim partnerstvom i ostvari ovaj projekat od opšteg interesa“, citiran je u krivičnoj prijavi sajt biskopa.

  Ističe se da je sastanak organizovan nakon što je Rađenoviću opštinska Komisija dostavila izvještaj o vrednovanju ponuda, gdje je nagasila da projekat filmskog festivala nije razmatran.

  „Znajući da nema nadležnosti da mimo odluke Skupštine opštine i bez ovlašćenja preuzima finanijske obaveze u ime Opštine niti da daje sredstva obezbjeđenja, Rađenović uvažava sve ‘argumente i primjedbe’ ponuđača a koje su suprotno skupštinskoj odluci. Rađenović je i protivpravnim iskorišćavanja svoga položaja preuzeo i druge finansijske obaveze koje nijesu bile predviđene skupštinskom odlukom. Tako je, nakon ovog ‘famoznog’ sastanka, Rađenović u ime Opštine nezakonito izdao garanciju za izmirenje obaveza – mjenice i mjenična ovlašćenja, kojima se omogućava ponuđaču da odmah naplati potraživanja. Izdavanje mjenica nije bilo predviđeno skupštinskom odlukom, a ovaj zahtjev ponuđača opštinska Komisija je ocijenila neosnovanim“, ističe se u krivičnoj prijavi.
  Nezakonito djelovanje Rađenovića, kako piše u prijavi, tu se ne završava, već ponovo mimo odluke i odobrenja Skupštine opštine, protivzakonito iskorišćavanjem svog službenog položaja, nameće finansijske obaveze.

  „Riječ je o obavezi finansiranja iznosa za održavanje zajedničkih djelova poslovno stambene zgrade, troškove utroška struje i odvoza smeća za prostore u kojima se nalazi bioskop. Ovi troškovi nijesu predviđeni skupštinskom odlukom, a Komisija ih je ocijenila neosnovanim. Iako je u pitanju ugovor o zakupu nepokretnosti, ni skupštinskom odlukom, ni ugovorom nije utvrđena visina zakupnine, a što je suprotno Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini”, stoji u prijavi.

  Rađenoviću je, kako se dodaje, ugovor o zakupu poslužio i kao „osnov za nezakonito i bez odluke Skupštine opštine da sa ‘Lovćen filmom’ zaključi aneks ugovora o zakupu nepokretnosti“.

  „Aneksom je izmijenjen član osnovnog ugovora koji se odnosi na subvenciju, na način što mu je umjesto prethodno utvrđenih 199.000 eura za 2015. i 2016. ugovorena isplata iznosi 398.000 eura (dupliran iznos jer je uračunata isplata obaveza za 19 i 20 godinu zakupa). Iz ovoga se jasno vidi da konkretan iznos ne predstavlja nikakvu subvenciju za kulturne manifetscaije, te da Opština 2015. i 2016. plaća kulturne manifestacije koje je trebalo organizovati 2033. i 2034?“, stoji u krivičnoj prijavi.

  Subvenciju naplatili i godinu prije otvaranja

  Iz Opštine tvrde da je na osnovu ovako ugovorenog posla „Lovćen film“ od Opštine Budva od 1. januara 2015. do 17. aprila 2018. naplatio 1.466.853,87 eura, umjesto 1,2 miliona, koliko je predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup.

  „U postupku koji je vođen pred Privrednim sudom po tužbi Opštine protiv ‘Lovćen filma’ za ništavost aneksa ugovora, vještak je utvrdio da je ‘Lovćen film’ i u 2014. naplatio od Opštine subvenciju uz iznosu od 199.000 eura, što je u suprotnosti sa odlukom o davnju u dugoročni zakup, gdje se jasno navodi da subvencije se ostvaruju stavljanjem biskopa u funkciju. Poznato je da je ‘Lovćen film’ sa radom bioskopa počeo sredinom 2015. Sud je bio stanovišta da je ugovor zaključen protivno prinudnim propisima, ali da je to zaključenje bilo zabranjeno samo jednoj strani, odnosno da bi u parničnom postupku posljedice snosila samo Opština Budva. Kod takvog stanja stvari, imajući u vidu da su ugovori i aneksi zaključivani mimo zakonske procedure, da je istim mijenjan položaj stranaka u javnom nadmetanju, te da su dogovori zaključivani neposrednim sporazumima jasno je da je u pitanju prethodni dogovor dviju strana“, navodi se u prijavi.

  izvor: www.vijesti.me

 5. #55
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Specijalnom tužilaštvu nedavno je dostavljen dopunski nalaz vještačenja u predmetu “šetalište u Petrovcu”, čime je upotpunjena i završena istraga kojom se potvrđuje da je Opština Budva u ovom poslu zloupotrebom službenog položaja oštećena za preko 4.000.000 eura.

  Osim bivšeg predsjednika Opštine Budva Lazara Rađenovića, istragom su bili obuhvaćeni i Dragan Marović, tadašnji šef Sekretarijata za investicije, i Milenko Medigović, potpredsjednik opštine u to vrijeme, koji je bio nadležan za Petrovac.

  U avgustu prošle godine i u vezi sa šetalištem saslušavan je Rajko Kuljača, nekada prvi čovjek Budve koji ima status svjedoka saradnika Specijalnog tužilaštva.

  Gradnja šetališta u Petrovcu građane je koštala više od osam miliona, iako je prvobitno bilo planirano da košta triput manje.

  izvor: RTV Budva

 6. #56
  Join Date
  Jul 2018
  Posts
  593
  Rep Power
  77403

  Default

  Quote Originally Posted by wulfy View Post
  Opština Budva podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, biznismena Marka Kentere i osnivača i izvršnog direktora „Lovćen filma“ Vladana Sretenovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja “kršenjem ugovora o osnivanju bioskopa čime je nanijeta milionska šteta”.

  Krivičnom prijavom, koju potpisuje sekretar za zaštitu imovine Nikola Plamenac, od tužilaštva na čijem je čelu Milivoje Katnić traži se da se ispita kako je naknadno dogovoreno održavanje fantomskog nikad održanog festivala, za čije petogodišnje održavanje je trebalo da se izdvoji milion eura, te zbog čega su „Lovćen filmu“ izdate blanko mjenice da se naplati ako Opština ne ispoštuje rokove.

  „Lovćen film“ gazduje biskopom „ Cadmus cineplex“ i od otvaranja 2015. do danas vodi se niz sudskih procesa, a aktuelna lokalna uprava tvrdi da je riječ o još jednoj malverazaicji organizovane kriminalne grupe, koja je procesuirana. Sa druge strane, iz „Lovćen filma“ su u nekoliko navrata isticali da je cijeli projekta zakonit i optužili opštinsku vlast da vodi političku kampanju.

  Opštinski Sekretarijat za zaštitu imovine 31. jula predao je Specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu u kojoj se detaljno navodi, uz dostavljene dokaze, na koji način je izvršena malverzacija.

  Podsjeća se da je Skupština opštine 13. decembra 2015. donijela odluku o davanju u dugoročni zakup na 20 godina 2.110 kvadrata svog poslovnog prostora u TQ Plazi, bez određivanja minimalne cijene. Opština i njena preduzeća odlukom su se, kako se navodi, obavezeli da omoguće i besplatan parking, oslobodi troškove lokalnih taksi i drugih dažbina za otvaranje bioskopa. Takođe, predviđena je i finanijska podrška od 200.000 eura na godišnjem nivou ponuđaču za njegov program razvoja kinematografije. Ponuđač je skupštinskom odlukom dobio i besplatno oglašavanje na fasadi TQ Plaze, kao i reklamnim prostorima opštinskog preduzeća JP „Mediteran reklame“. Opština Budva 24. janura 2014. raspisuje tender za davanje u dugorični zakup i jedinu ponudu dostavlja „Budva Cineplex consortium”, koga čine „Lovćen film“ iz Budve i beogradski „Art vista“.
  Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Konzorcijum za ponuđene društveno korisne i projekte razvoja kinematografije i društveno korisne traži 175.000 eura do kraja 2014, odnosno 199.000 godišnje od 2015. do kraja isteka dvodecenijskog zakupa.

  „I pored činjenice što nije bilo predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup, niti javnim pozivom, ponuđač ‘Budva Cineplex consortium’ uz tendersku dokumentaciju je dostavio i projekat filmskog festivala ‘Cinema city Budva’, gdje ‘Lovćen film’ traži da Opština Budva participira godišnje 180.000 eura za period od 2014. do 2018. uz napomenu da se u projekat uključuje i realizacija međunarodnog filmskog festivala FEST 2019“, stoji u prijavi u koju su „Vijesti“ imale uvid.

  Opštinska Komisija za sprovođenje postupka otvaranja pristiglih ponuda je konstatovala, kako se ističe, da „ projekat ‘Cinema city Budva’ koji je dostvaljen uz ponudu nije posebno razmatran jer iziskuje posebna finanijska sredstva koja nijesu predviđena odlukom o davanju u dugoročni zakup“.

  „Bez obzira što odlukom o davanju u dugoročni zakup nijesu bila predviđena finanijska sredstava za projekta ‘Cinema city Budva’ i eksplicitnog stava opštinske Komisije u vezi tog projekta, predsjednik Opštine Budva 27. februara zaključuje ugovor o davanju u dugoročni zakup, kojim se Opština Budva članom 16 obavezuje da obezbijedi finansijsku i drugu podršku programu filmskog festivala. Na osnovu takve odredbe, Opština i JU ‘Grad tetar’ i ‘Lovćen film’ zaključuju poseban ugovor o realizaciji kulturne manifetscaije ‘Cadmus city Budva’ kojim se obavezuju da ‘Lovćen filmu’ godišnje uplaćuju 180.000 eura - Opština 155.000 a „Grad teatar“ 25.000 eura. Istovremeno, članom 18 ovog ugovora propisano je da, kao garanciju izmirenja obaveza, Opština je obavezna da ‘Lovćen filmu’ dostavi 10 potpisanih mjenica i 20 mjeničnih ovlašćenja, koje ‘Lovćen film’ može da upotrijebi za naplatu odmah po isteku rokova“, navodi se u krivičnoj prijavi.

  Upozorava se da „ protivzakonito i neovlašćeno unošenje u ugovor o dugoročnom zakupu odredbe koja se odnosi na finansijsku podršku filmskom festivalu, poslužilo je kao podloga za zaključenje ugovora o realizaciji manifetscaija ‘Cadmus city’ i nezakonitom odlivu novca iz opštinskog budžeta“.

  „Dokaz da je ovo još jedan od poslova koji su se zaključivali ‘iza zatvorenih vrata’, a kojim je Opštini Budva nanijeta milionska šteta, jeste i to da je 24. februara 2014, samo dan prije potpisivanja ugovora o davanju u dugoročni zakup ‘upriličen’ sastanak predsjednika Opštine Lazara Rađenovića, menadžerke grada Milene Marović Bogdanović, predstavnika Konzorcijuma Marka Radomana i Marka Kentere, koji je i te kako involviran u ovoj projekat. O involviranosti Kentera i Vladana Sretenovića u ovaj projekat dovoljno govori i podatak na zvaničnom sajtu biskopa ‘Budva cineplex’ – ‘ Budva cadmus cineplex bioskop nastao je kao ideja i incijativa gospodina Marka Kentere iz Budve i gospodina Vladana Sretenovića iz Beograda 2009. Zahvaljujući podršci Opštine Budva i predsjednika Lazara Rađenovića, koji je razumio potrebu grada za savremenim sadržajima, stvoreni su uslovi za privatno-javnim partnerstvom i ostvari ovaj projekat od opšteg interesa“, citiran je u krivičnoj prijavi sajt biskopa.

  Ističe se da je sastanak organizovan nakon što je Rađenoviću opštinska Komisija dostavila izvještaj o vrednovanju ponuda, gdje je nagasila da projekat filmskog festivala nije razmatran.

  „Znajući da nema nadležnosti da mimo odluke Skupštine opštine i bez ovlašćenja preuzima finanijske obaveze u ime Opštine niti da daje sredstva obezbjeđenja, Rađenović uvažava sve ‘argumente i primjedbe’ ponuđača a koje su suprotno skupštinskoj odluci. Rađenović je i protivpravnim iskorišćavanja svoga položaja preuzeo i druge finansijske obaveze koje nijesu bile predviđene skupštinskom odlukom. Tako je, nakon ovog ‘famoznog’ sastanka, Rađenović u ime Opštine nezakonito izdao garanciju za izmirenje obaveza – mjenice i mjenična ovlašćenja, kojima se omogućava ponuđaču da odmah naplati potraživanja. Izdavanje mjenica nije bilo predviđeno skupštinskom odlukom, a ovaj zahtjev ponuđača opštinska Komisija je ocijenila neosnovanim“, ističe se u krivičnoj prijavi.
  Nezakonito djelovanje Rađenovića, kako piše u prijavi, tu se ne završava, već ponovo mimo odluke i odobrenja Skupštine opštine, protivzakonito iskorišćavanjem svog službenog položaja, nameće finansijske obaveze.

  „Riječ je o obavezi finansiranja iznosa za održavanje zajedničkih djelova poslovno stambene zgrade, troškove utroška struje i odvoza smeća za prostore u kojima se nalazi bioskop. Ovi troškovi nijesu predviđeni skupštinskom odlukom, a Komisija ih je ocijenila neosnovanim. Iako je u pitanju ugovor o zakupu nepokretnosti, ni skupštinskom odlukom, ni ugovorom nije utvrđena visina zakupnine, a što je suprotno Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini”, stoji u prijavi.

  Rađenoviću je, kako se dodaje, ugovor o zakupu poslužio i kao „osnov za nezakonito i bez odluke Skupštine opštine da sa ‘Lovćen filmom’ zaključi aneks ugovora o zakupu nepokretnosti“.

  „Aneksom je izmijenjen član osnovnog ugovora koji se odnosi na subvenciju, na način što mu je umjesto prethodno utvrđenih 199.000 eura za 2015. i 2016. ugovorena isplata iznosi 398.000 eura (dupliran iznos jer je uračunata isplata obaveza za 19 i 20 godinu zakupa). Iz ovoga se jasno vidi da konkretan iznos ne predstavlja nikakvu subvenciju za kulturne manifetscaije, te da Opština 2015. i 2016. plaća kulturne manifestacije koje je trebalo organizovati 2033. i 2034?“, stoji u krivičnoj prijavi.

  Subvenciju naplatili i godinu prije otvaranja

  Iz Opštine tvrde da je na osnovu ovako ugovorenog posla „Lovćen film“ od Opštine Budva od 1. januara 2015. do 17. aprila 2018. naplatio 1.466.853,87 eura, umjesto 1,2 miliona, koliko je predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup.

  „U postupku koji je vođen pred Privrednim sudom po tužbi Opštine protiv ‘Lovćen filma’ za ništavost aneksa ugovora, vještak je utvrdio da je ‘Lovćen film’ i u 2014. naplatio od Opštine subvenciju uz iznosu od 199.000 eura, što je u suprotnosti sa odlukom o davnju u dugoročni zakup, gdje se jasno navodi da subvencije se ostvaruju stavljanjem biskopa u funkciju. Poznato je da je ‘Lovćen film’ sa radom bioskopa počeo sredinom 2015. Sud je bio stanovišta da je ugovor zaključen protivno prinudnim propisima, ali da je to zaključenje bilo zabranjeno samo jednoj strani, odnosno da bi u parničnom postupku posljedice snosila samo Opština Budva. Kod takvog stanja stvari, imajući u vidu da su ugovori i aneksi zaključivani mimo zakonske procedure, da je istim mijenjan položaj stranaka u javnom nadmetanju, te da su dogovori zaključivani neposrednim sporazumima jasno je da je u pitanju prethodni dogovor dviju strana“, navodi se u prijavi.

  izvor: www.vijesti.me
  Kakva gofna od medija.Demantovat ovo i tužit gofna

 7. #57
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Šta, nije opština Budva podigla tužbu... ili...?

 8. #58
  Join Date
  Jul 2018
  Posts
  593
  Rep Power
  77403

  Default

  Ne mogu ni demant objaviti integralno a da ga ne romanizuju
  http://www.vijesti.me/vijesti/lovcen...ipisuju-999528

 9. #59
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Viši sud u Podgorici prihvatio je molbu bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljače i donio rješenje o uslovnom otpustu.To je „Vijestima“ potvrdio njegov pravni zastupnik advokat Zoran Piperović.

  Kuljača, koji je odslužio dvije trećine zatvorske kazne, danas će napustiti spušku ćeliju i naći se na uslovnoj slobodi.

  Odlukom suda nekadašnjem prvom čovjeku metropole turizma skraćena ja zatvorska kazna za pola godine.

  On je krajem maja prošle godine otišao na izdržavanje dvoipogodišnje zatvorske kazne, na koju je osuđen zbog malverzacija u aferi „Zavala“ sa još desetak opštinskih službenika i članova komisije.

  Imajući u vidu da se Kuljača dobro vladao tokom izdržavanja kazne, sud je prihvatio sve činjenice koje su zastupnici u molbi iznijeli da mu se odobri uslovni otpust.

  Presudom Apelacionog suda, koju je sudija Milić Međedović donio u decembru 2016, Kuljača je osuđen na dvije i po, dok je ne*ka*da*šnji se*kre*tar Se*kre*ta*ri*ja*ta za in*ve*sti*ci*je Op*šti*ne Bu*dva Dra*gan Ma*ro*vić dvi*je go*di*ne zatvora, jer su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist preduzeću „Zavala invest“, a oštetili opštinsku kasu za 820 hiljada eura.

  Presudom Apelacionog suda u ovom slu*ča*ju na godinu dana osuđeni su bili i Đor*đe J. Pi*nja*tić, pred*sjed*nik ko*mi*si*je ko*ja je pro*cje*nji*va*la ra*do*ve na postrojenju za desalinizaciju Dra*gan S. Ži*nić, Slo*bo*dan Š. Đu*ro*vić, Ste*van Đ. Vu*če*tić, Sre*ten N. To*mo*vić, No*vak P. Sta*no*je*vić, Mar*ko S. Ka*lo*štro i Dra*gan M. Se*ku*lić.

  I dok je Viši sud prihvatio molbu Kuljače, Maroviću se nije izašlo u susret. Naime, Apelacioni sud nedavno je odbio molbu Marovića da izađe na slobodu, jer je i on izdržao dvije trećine zatvorske kazne.

  Kuljača je inače, bio i ključni svjedok saradnik istražiteljima Specijalnog državnog tužilaštva koji su procesuirali budvansku kriminalnu grupu na čijem je čelu bio visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović u osam korupcionaških afera, kojima je opštinska kasa oštećena za više desetina miliona eura.

  izvor: www.vijesti.me

 10. #60
  Join Date
  Mar 2017
  Posts
  490
  Rep Power
  101938

  Default

  Zelenasenje
  https://www.cdm.me/hronika/tuzilac-r...a-zelenasenje/

  +

  Korupcija
  http://www.monitor.co.me/index.php?o...58&Itemid=7816

  Ima li idje ovo? Da ima pravde i pravosudja trebalo bi prosiriti kapacitete ZIKS-a. Za ljude iz pravosudja.

 11. #61
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Budva
  Posts
  6,553
  Rep Power
  274409

  Default

  Slučaj ,,šetalište Petrovac"

  Specijalni tužilac Veljko Rutović tražio je od Budvana osumnjičenih u slučaju “Šetalište Petrovac” da kažu ko je na račun tog posla uzeo dva stana i u čijim džepovima je završilo skoro četiri miliona eura iz kase Opštine.

  Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Rutović je sa nekoliko osumnjičenih pregovarao o priznanju krivice, ali nikakva nagodba još nije ozvaničena.

  Portparol Specijalnog državnog tužilaštva, specijalna tužiteljka Sanja Jovićević “Vijestima” je odgovorila da je predmet “Šetalište Petrovac” još u fazi izviđaja.

  Vještaci koje je angažovalo tužilaštvo utvrdili su da je tim kapitalnim projektom kasa Opštine Budva oštećena za nekoliko miliona eura.

  Rutović je to predočio osumnjičenim opštinskim službenicima i rukovodiocima, ali i predstavniku izvođača radova - kompaniji “Udarnik”.

  Tužilac je navodno i kazao da su istragom došli do osnova sumnje da je jedan od osumnjičenih podmićen sa dva stana.
  Istragom su obuhvaćeni i Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića i nekadašnji šef Sekretarijata za investicije, i Milenko Medigović, u to vrijeme potpredsjednik Opštine i nadležan za Petrovac.
  Osim njih, Rutović je saslušao i tadašnjeg prvog čovjeka Budve Rajka Kuljaču, koji je izjavu dao dok je bio u spuškom zatvoru. Kuljača je ključni sjedok saradnik tužilaštva u osam predmeta u kojima je optuženo više nekadašnjih budvanskih funkcionera - takozvana budvanska kriminalna grupa na čijem čelu je bio visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović.

  Rutović je ispitivao i opštinske službenice koje su bile članice Komisije za projekat rekonstrukcije šetališta i vlasnika građevinske kompanije “Udarnik” Dragana Lučića.

  Tužitelji su navodno došli do dokaza da je projekat Budvu koštao više od 7.500.000 eura, što je astronomski iznos imajući u vidu da je šetalište dugo 1,6 kilometara.

  Opština Budva u više navrata je timu Milivoja Katnića dostavljala dokumentaciju o gradnji šetališta.

  Poziv tužiocima da ispitaju slučaj prije sedam godina je stigao od tada najjače opoziciona partije u Budvi - SNP-a. Oni su još u decembru 2011. godine apelovali na tadašnju specijalnu tužiteljku Đurđinu Ninu Ivanović da otvori istragu, optužujući lokalnu DPS vlast za milionske malverzacije.

  Tadašnja vlast planirala je da potroši tri puta manje novca za rekonstrukciju šetališta.

  Posao izgradnje šetališta i uređenja gradskog parka na tenderu je 2008. godine dobila nikšićka građevinska kompanija “Udarnik”. Grubi radovi završeni su do ljeta 2009. godine, ali tada su nastali problemi jer je Opština zapala u veliku finansijsku krizu zbog milionskih dugovanja.

  Prije pet godina, Opština je ponovo raspisala tender za završetak šetališta, odnosno za postavljanje kamenih ploča.

  Prema zvaničnim podacima Sekretarijata za investije iz 2013. godine, izgradnja šetališta koštala je 6.063.286,45 eura, a popločavanje dodatnih 1,45 miliona.

  U izvještaju o izvedenim radovima Sekretarijata piše i da su pripremni radovi koštali 425.000, a zemljani 1.600.000 eura.

  Za gornji sloj - postvaljanje tampona i betona, potrošeno je 324.000 eura, zidovi i pločasti propusti koštali su 854.000, a vodvodna, fekalna i atmosferska kanalizacija 1,8 miliona eura.

  Prema istim navodima, za izgradnju elektroinstalacija iz kase Budve otišlo je 479.000 eura.

  Kao primjer neracionalne potrošnje, opozicija godinama potencira priču da je izgradnja javnog toaleta koštala 274.000 eura.

  Iz Opštine su, međutim, odgovarali da je riječ o objektu površine 382 kvadrata, u kome se osim javnog toaleta nalaze i dva poslovna prostora, prostor za plažni mobilijar, natkriveni plato i terasa.

  Gradnja šetališta trajala je praktično sedam godina i uvijek je bila u žiži interesovanja javnosti zbog potrošenih miliona.

  Šetalište je više koštalo od gradnje platoa na Jazu, donjeg bulevara u Budvi i brojnih zahtjevnijih infrastrukturnih objekata u prijestonici turizma.

  izvor: www.vijesti.me

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Pravosuđe Crne Gore
  By Connected in forum Društvena hronika
  Replies: 66
  Last Post: 04-10-15, 14:26
 2. Pravosuđe Crne Gore
  By Connected in forum Nauka generalno
  Replies: 13
  Last Post: 29-08-15, 10:35
 3. PRAVDA NA CGi nachin
  By milovan in forum Budućnost Crne Gore
  Replies: 54
  Last Post: 02-09-09, 02:12
 4. PRAVDA?
  By Jelisaveta in forum Budućnost Crne Gore
  Replies: 18
  Last Post: 03-02-05, 13:26

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •