Majka je zbog bolova u kičmi primala 10 injekcija. Valjda diklofen, i jo dvije. Sada su od tih onjekcija ostali čvorići u miiću. Čime to liječiti?