Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 51 to 75 of 166

Thread: Paradoks u dogmi svetog trojstva i cirkus koji proizilazi iz toga

 1. #51
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  Quote Originally Posted by zoMnucu_policiju View Post
  E pa druže evo ti:
  1. Mojsijeva 3:22
  1. Mojsijeva 1:26
  1. Mojsijeva 11:7
  Isaija 6:8
  Isaija 48:16
  I najbolji primjer je......Matej 3:16-17
  A može i ovo.....:
  1. Korićanima 12:4-8
  2. Korićanima 13:13
  1 Petrova 1:2

  i druže? izjasni se please
  Ne shvatam šta ti znače ti stihovi? Bog kroz cijeli SZ ponavlja JA SAM JAHVE BOG TVOJ NEMOJ IMATI BOGOVA UZ MENE, a ti mi navedeš 9 stihova?

  Ali ajde da ih ispitamo malo

  1. Mojsijeva 3,21 I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože, i obuče ih u njih.
  1. Mojsijeva 3,22 I reče Gospod Bog: eto, čovjek posta kao jedan od nas znajući što je dobro što li zlo; ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do vijeka živi.
  Na šta si ciljao ovdje ? Na ovo kao jedan od nas ? To ti je Plural Majesty i u SZ se koristi kako bi se naglasila Božija moć,UZVIŠENOST

  . Mojsijeva 1,26 Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.
  Isto plural majesty, kao mi se može protumači da je spoznao dobro, isto kao što Bog zna, kao u predhodnom stihu koji si naveo.

  1. Mojsijeva 11,7 Hajde da siđemo, i da im pometimo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.

  Plural majesty
  Opet si ciljao na ovu množinu tj plural majesty u Isaiji 6,8 ili?
  Ako si mislio da se Isus javlja Bogu, amda ne mislim da si mislio evo ti stihova prije

  Isaija 6,1 Godine koje umrije car Ozija vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu.
  Isaija 6,2 Serafimi stajahu više njega, svaki ih imaše šest krila: dvjema zaklanjaše lice svoje i dvjema zaklanjaše noge svoje, a dvjema lećaše.
  Isaija 6,3 I vikahu jedan drugome govoreći: svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave njegove.
  Isaija 6,4 I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.
  Isaija 6,5 I rekoh: jaoh meni! pogiboh, jer sam čovjek nečistijeh usana, i živim usred naroda nečistijeh usana, jer cara Gospoda nad vojskama vidjeh svojim očima.
  Isaija 6,6 A jedan od serafima doletje k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kliještima,
  Isaija 6,7 I dotače se usta mojih, i reče: evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i grijeh tvoj očisti se.
  Isaija 6,8 Potom čuh glas Gospodnji gdje reče: koga ću poslati? i ko će nam ići? A ja rekoh: evo mene, pošlji mene.
  Znači to pošalji mene govori Isaija ne Isus

  Isaija 48,16 Pristupite k meni, čujte ovo: od početka nijesam govorio tajno; otkako to bi, bijah ondje; a sada Gospod Gospod posla me i duh njegov.
  Ne shvatam kakve ovo veze ima sa Isusom?

  Pa i nije neki primjer.

  Matej 3,16 I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega.
  Matej 3,17 I gle, glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
  Bog je rekao i da će mu Solomon biti sin, štaviše svi oni koji se vode Božijom riječju su Božiji sinovi. Ovaj stih čak ide i protiv tvoje tvrdnje jer kaže ,,koji je po mojoj volji'' Bog pod voljom drugog Boga?

  1. Korincanima 12,4 Darovi su različni, ali je Duh jedan.
  1. Korincanima 12,5 I različne su službe, ali je jedan Gospod.
  1. Korincanima 12,6 I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
  1. Korincanima 12,7 A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
  1. Korincanima 12,8 Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;

  Ajde da kažemo da je ovo tačno, opet ovoliko stihova u odnosu na cijelu Bibliju??

  2. Korincanima 13,13 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin.
  Ovo nisu Isusove riječi, zašto Isus nije rekao VJERUJTE U TROJSTVO ? Ovo se odnosi i na prošli stih.  1. Petrova 1,1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
  1. Petrova 1,2 Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir

  Opet nema Isusovih riječi, samo Petrove....

 2. #52
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  I evo malo o plural majesty i odgovori na neka pitanja http://www.outreachjudaism.org/articles/elohim.html

 3. #53
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  G-spot
  Posts
  19,218
  Rep Power
  0

  Default

  Nego šta bi sa tvrdnjom da Boga niko ne može vidjeti i ostati živ ?

 4. #54
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  120
  Rep Power
  132

  Default

  Quote Originally Posted by Israphel View Post
  Ne shvatam šta ti znače ti stihovi? Bog kroz cijeli SZ ponavlja JA SAM JAHVE BOG TVOJ NEMOJ IMATI BOGOVA UZ MENE, a ti mi navedeš 9 stihova?

  Ali ajde da ih ispitamo malo

  1. Mojsijeva 3,21 I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože, i obuče ih u njih.
  1. Mojsijeva 3,22 I reče Gospod Bog: eto, čovjek posta kao jedan od nas znajući što je dobro što li zlo; ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do vijeka živi.
  Na šta si ciljao ovdje ? Na ovo kao jedan od nas ? To ti je Plural Majesty i u SZ se koristi kako bi se naglasila Božija moć,UZVIŠENOST

  . Mojsijeva 1,26 Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.
  Isto plural majesty, kao mi se može protumači da je spoznao dobro, isto kao što Bog zna, kao u predhodnom stihu koji si naveo.

  1. Mojsijeva 11,7 Hajde da siđemo, i da im pometimo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.

  Plural majesty
  Opet si ciljao na ovu množinu tj plural majesty u Isaiji 6,8 ili?
  Ako si mislio da se Isus javlja Bogu, amda ne mislim da si mislio evo ti stihova prije

  Isaija 6,1 Godine koje umrije car Ozija vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu.
  Isaija 6,2 Serafimi stajahu više njega, svaki ih imaše šest krila: dvjema zaklanjaše lice svoje i dvjema zaklanjaše noge svoje, a dvjema lećaše.
  Isaija 6,3 I vikahu jedan drugome govoreći: svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave njegove.
  Isaija 6,4 I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.
  Isaija 6,5 I rekoh: jaoh meni! pogiboh, jer sam čovjek nečistijeh usana, i živim usred naroda nečistijeh usana, jer cara Gospoda nad vojskama vidjeh svojim očima.
  Isaija 6,6 A jedan od serafima doletje k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kliještima,
  Isaija 6,7 I dotače se usta mojih, i reče: evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i grijeh tvoj očisti se.
  Isaija 6,8 Potom čuh glas Gospodnji gdje reče: koga ću poslati? i ko će nam ići? A ja rekoh: evo mene, pošlji mene.
  Znači to pošalji mene govori Isaija ne Isus

  Isaija 48,16 Pristupite k meni, čujte ovo: od početka nijesam govorio tajno; otkako to bi, bijah ondje; a sada Gospod Gospod posla me i duh njegov.
  Ne shvatam kakve ovo veze ima sa Isusom?

  Pa i nije neki primjer.

  Matej 3,16 I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega.
  Matej 3,17 I gle, glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
  Bog je rekao i da će mu Solomon biti sin, štaviše svi oni koji se vode Božijom riječju su Božiji sinovi. Ovaj stih čak ide i protiv tvoje tvrdnje jer kaže ,,koji je po mojoj volji'' Bog pod voljom drugog Boga?

  1. Korincanima 12,4 Darovi su različni, ali je Duh jedan.
  1. Korincanima 12,5 I različne su službe, ali je jedan Gospod.
  1. Korincanima 12,6 I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
  1. Korincanima 12,7 A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
  1. Korincanima 12,8 Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;

  Ajde da kažemo da je ovo tačno, opet ovoliko stihova u odnosu na cijelu Bibliju??

  2. Korincanima 13,13 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin.
  Ovo nisu Isusove riječi, zašto Isus nije rekao VJERUJTE U TROJSTVO ? Ovo se odnosi i na prošli stih.  1. Petrova 1,1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
  1. Petrova 1,2 Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir

  Opet nema Isusovih riječi, samo Petrove....
  Dao sam ti sasvim dovoljno materijala. Ljudi iskrivljuju tumačenje Biblije i na mnogo banalnijim primjerima koje iz mojih razloga neću da pominjem. Jer bi poput vulkanske erupcije došlo do izlivanja "strasti" Svi moji komentari su bili na konto stvari koji su u tijesnoj vezi sa spašenjem. Ostala biblijska doktrina me se NE! tiče.
  Shvati to kako želiš, ali imam svoje viđenje stvari koje je možda i subjektivno, ali poznavajući ljudsku rasu ipak nejviše vjerujem onome što ja vidim.
  Nemoj dozvoliti da ti nadu u spasenje pružaju ljudi, jer su pretežno ili loši ili nedovoljno ozbiljni. Drugu šansu osim Isusove žrtve nećeš dobiti.
  Pošto se radi o tvojoj "čapri (koži)" najbolje bi bilo da se preispitaš i da počneš da razmišljaš svojom glavom, pa i ako pogriešiš sam si pao i sam se ubio. Najgore je kad plaćaš tuđe greške!
  Pušti tradiciju, jer na taj način razmišljaš glavom tvojih predaka, a ti si vrlo pametan i šteta je da ne iskoristiš atribute svoje glave.
  Pozdrav.
  Nemoj mi odgovarat jer sigurno neću više ulaziti na forum.

 5. #55
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  120
  Rep Power
  132

  Default

  Quote Originally Posted by Rakun View Post
  Nego šta bi sa tvrdnjom da Boga niko ne može vidjeti i ostati živ ?
  Tako je @Rakun-e
  Taj susret niko ne bi preživio. Ali ipak zahvaljujući Njemu će mnogi biti onamo, gdje će se IZNENADITI kad se "probude" .

  E možeš sad da pričaš što hoćeš ali ja više ne ulazim ovamo
  Poz.

 6. #56
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  Quote Originally Posted by zoMnucu_policiju View Post
  Dao sam ti sasvim dovoljno materijala. Ljudi iskrivljuju tumačenje Biblije i na mnogo banalnijim primjerima koje iz mojih razloga neću da pominjem. Jer bi poput vulkanske erupcije došlo do izlivanja "strasti" Svi moji komentari su bili na konto stvari koji su u tijesnoj vezi sa spašenjem. Ostala biblijska doktrina me se NE! tiče.
  Shvati to kako želiš, ali imam svoje viđenje stvari koje je možda i subjektivno, ali poznavajući ljudsku rasu ipak nejviše vjerujem onome što ja vidim.
  Nemoj dozvoliti da ti nadu u spasenje pružaju ljudi, jer su pretežno ili loši ili nedovoljno ozbiljni. Drugu šansu osim Isusove žrtve nećeš dobiti.
  Pošto se radi o tvojoj "čapri (koži)" najbolje bi bilo da se preispitaš i da počneš da razmišljaš svojom glavom, pa i ako pogriešiš sam si pao i sam se ubio. Najgore je kad plaćaš tuđe greške!
  Pušti tradiciju, jer na taj način razmišljaš glavom tvojih predaka, a ti si vrlo pametan i šteta je da ne iskoristiš atribute svoje glave.
  Pozdrav.
  Nemoj mi odgovarat jer sigurno neću više ulaziti na forum.
  Ovakav odgovor sam i očekivao, odeš kada nemaš argumenata, a ne valja to.

  Sura 6
  On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite. (3)
  A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu. (4)
  Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih će, sigurno, stići posljedice onoga čemu se rugaju. (5)
  Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih, uništavali, i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali. (6)

  Ne budi kao nevjernici, trojstvo ne postoji, to je ljudska izmišljotina, nemoj da slijediš izmišljotine već budi na istini

 7. #57
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  187
  Rep Power
  29

  Default

  Fideizam, t.j., vjerovanje da se razumom ne može doseći pojam ili doživljaj Boga, je ishod nemogućnosti da filozofski/metafizički koncept razuma isprati saznanja do kojih je došla moderna (moderna- ona poslije Galileja i Kopernika) eksperimentalna nauka. Zanimljivo je da je ta nemoć zapravo iskorišćena od strane religije/a, pa čak i moderne filosofije, kao pozitivan temelj bogopoznanja.

  U svim raspravama o religiji/vjerovanju na ovom podforumu suprostavljaju se dva suprotna polazišta, a jaz se izmeđ njih neće premostiti.

 8. #58
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  OC, California
  Posts
  8,789
  Rep Power
  46431

  Default

  Ali kako razluciti dali je to posledica toga a ne proste cinjenice da si zalutao pa ti je stavljena mrena na oci da nemozesh da razumijesh?

  Jer Isus je rekao:

  11 A On odgovarajući reče im: Vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano.

  12 Jer ko ima, daće mu se, i preteći će mu; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.

  13 Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide, i čujući ne čuju niti razumeju.

  14 I zbiva se na njima proroštvo Isaijino, koje govori: Ušima ćete čuti, i nećete razumeti; i očima ćete gledati, i nećete videti.

  15 Jer je odrvenilo srce ovih ljudi, i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumeju, i ne obrate se da ih iscelim.

  16 A blago vašim očima što vide, i ušima vašim što čuju.


  Jer odje se moze izvuci natuknica da kad ne razumijesh to nije zbog nicega drugog bez do tebe.
  Last edited by Ego_and_his_own; 24-04-14 at 17:28.
  Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.

 9. #59
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  OC, California
  Posts
  8,789
  Rep Power
  46431

  Default

  Jer ne treba bit precerano bistar da znash da ako neko ne umije nesto da objasni to je jasan pokazatelj da ne posjeduje znanje o tome.
  Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.

 10. #60
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  G-spot
  Posts
  19,218
  Rep Power
  0

  Default

  Quote Originally Posted by zoMnucu_policiju View Post
  Tako je @Rakun-e
  Taj susret niko ne bi preživio. Ali ipak zahvaljujući Njemu će mnogi biti onamo, gdje će se IZNENADITI kad se "probude" .
  Jesam li ja sanjao da sam postovao citate iz TVOJE KNJIGE gdje jasno piše da su Mojsije i Jehova razgovarali LICE U LICE ?
  Quote Originally Posted by zoMnucu_policiju View Post
  E možeš sad da pričaš što hoćeš ali ja više ne ulazim ovamo
  Poz.
  Kao dijete kad ne ide po njegovom
  Necu vise da se iglam


  Sent from my Lenovo P780_ROW using Tapatalk
  Last edited by Rakun; 24-04-14 at 19:47.

 11. #61
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  179
  Rep Power
  210

  Default

  Neko spomenu Svetu Trojicu i kako je to nelogicno. Ima jedna prica, pitao se jedan svestenik kako je to moguce da Bog bude Trojica... i tako dok je mislio setao je plazom pored mora i vidi jedno dijete kako sa kanticom sipa morsku vodu u rupicu koju je napravio u pijesku, i pita ga svestenik, sta to radis, a dijete mu rece kako oce da prespe more u tu rupicu.. na to se svestenik osmjehnu i rece mu da to nije moguce, a na to mu dijete odgovara... vidis kao sto ni meni nije moguce da prespem ovo more u rupicu tako ni tebi nije moguce da saznas tajnu Svete Trojice...
  Eto tako nekad mi gresni mislimo da smo dostojni da nam se otkriju najvece tajne univerzuma i Bozijeg svojstva!
  Sto se tice Svete Trojice, mozemo zamisliti kao sunce, sunce ima materiju toplotu i svjetlost, to su tri svojstva sunca ali su ipak jedno

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk

 12. #62
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  179
  Rep Power
  210

  Default

  Sloveni imaju jednu rijec koji drugi narodi nemaju, a to je sozrecanje, to je kad se razumije Tvorac bez filozofije i ucenja koje dolazi vremenom kako covjek duhovno i moralno napreduje

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk

 13. #63
  Join Date
  Jan 2010
  Posts
  4,226
  Rep Power
  15778

  Default

  Da li je lična intelektualna svojina ona misao koja izroni iz dubina nesvjesnoga?

  Sam čovjek razmišlja na više razina i svaku razinu doživljava kao posebni dio - valjda do neke razine, kada nauči dovoljno.

  Nema tu nikakvog paradoksa...

 14. #64
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Donja Lastva
  Posts
  12,479
  Rep Power
  73865

  Default

  Quote Originally Posted by bluki View Post
  Neko spomenu Svetu Trojicu i kako je to nelogicno. Ima jedna prica, pitao se jedan svestenik kako je to moguce da Bog bude Trojica... i tako dok je mislio setao je plazom pored mora i vidi jedno dijete kako sa kanticom sipa morsku vodu u rupicu koju je napravio u pijesku, i pita ga svestenik, sta to radis, a dijete mu rece kako oce da prespe more u tu rupicu.. na to se svestenik osmjehnu i rece mu da to nije moguce, a na to mu dijete odgovara... vidis kao sto ni meni nije moguce da prespem ovo more u rupicu tako ni tebi nije moguce da saznas tajnu Svete Trojice...
  Eto tako nekad mi gresni mislimo da smo dostojni da nam se otkriju najvece tajne univerzuma i Bozijeg svojstva!
  Sto se tice Svete Trojice, mozemo zamisliti kao sunce, sunce ima materiju toplotu i svjetlost, to su tri svojstva sunca ali su ipak jedno

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk
  Greška u zacrnjenom. Toplota i svjetlost su jedno te isto samo različite frekfencije energije koju šalje Sunce. Toplota je infracrveno zračenje, svjetlost je vidljivo zračenje.

  Ako hoćemo tako da djelimo onda se sunce sastoji od materije i energije koju zrači, znači samo dvoje.

 15. #65
  Join Date
  Jul 2010
  Posts
  396
  Rep Power
  8285

  Default

  Quote Originally Posted by funestis View Post
  su jedno te isto samo različite frekfencije
  Ovim si nehotice sasvim lijepo objasnio suštinu Svetog trojstva. Kao što je Vuk Karadžić, za neke druge stvari, svojevremeno govorio: "isto to, samo malo drukčije".
  Feminizam do 1. pravog muškarca
  Komunizam do 1. ličnog kapitala
  Ateizam do 1. turbulencije u avionu

 16. #66
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  Quote Originally Posted by brutajle View Post
  Ovim si nehotice sasvim lijepo objasnio suštinu Svetog trojstva. Kao što je Vuk Karadžić, za neke druge stvari, svojevremeno govorio: "isto to, samo malo drukčije".
  Kako jedno te isto kada se i u Bibliji kaže da je Otac veći od Sina, da Sin ne zna kada će Sudnji dan, da ne može činiti ništa sam od sebe? Trojstvo ne postoji ni u Bibliji, sve su to ljudske izmišljotine.

 17. #67
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Donja Lastva
  Posts
  12,479
  Rep Power
  73865

  Default

  Quote Originally Posted by brutajle View Post
  Ovim si nehotice sasvim lijepo objasnio suštinu Svetog trojstva. Kao što je Vuk Karadžić, za neke druge stvari, svojevremeno govorio: "isto to, samo malo drukčije".
  Nije malo drugačije, nego isto. Međutim da bi razumio što govorim odnosno pojam enetgije u opće, moraš razumijeti prevenstveno taj pojam.

  Različita frekfencija u biti znači različita snaga poput nešto je toplije od nečeg drugog. Kako se recimo željezo zagrijeva tako mijenja boju i toplije je ali je uvijek željezo.

  Nije malo drugačije, nego isto, samo sadrži više energije, poput razlike između čaše sa malo vode i sa malo više.

  Međutim žalosno je kada se nekome moraju objašnjavati ti najprostiji poimovi iz fizike na način na kojem se isti objašnjavaju petogodišnjem djetetu u godinama kada se ti koncepti moraju razumijeti poput tablice množenja ili znakova na semaforu.
  Last edited by funestis; 02-05-14 at 01:07.

 18. #68
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  179
  Rep Power
  210

  Default

  Quote Originally Posted by Israphel View Post
  Kako jedno te isto kada se i u Bibliji kaže da je Otac veći od Sina, da Sin ne zna kada će Sudnji dan, da ne može činiti ništa sam od sebe? Trojstvo ne postoji ni u Bibliji, sve su to ljudske izmišljotine.
  Nebih se bas slozio, kad ga jedan od apostola pita da im pokaze Oca On odgovara, toliko doba sam sa vama i niste me poznali... a i Stari Zavjet je pun primjera Svete Trojice...psalm gdje Car David kaze rece Gospod Gospodu mojemu... onda i drugi psalmi... stavljat ce na zrtvenik tvoje teoce... itd ima bezbroj primjera. Nebitno je za nas koliko Gospod ima svojstava, mozda ih ima bezgranicno, ali nama se otkrio u tri lica

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk

 19. #69
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  179
  Rep Power
  210

  Default

  Izmedju ostalog Hristos nije bio samo Bog, nego i covjek, Bogocovjek... to je recimo razlika izmedju monofizita (kopti, jermeni..) i pravoslavnih, monofiziti smatraju da je Isus bio samo Bog a ne i covjek, dok pravoslavlje tvrdi da je imao dvije prirode i bozansku i covjecansku.

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk

 20. #70
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  Quote Originally Posted by bluki View Post
  Nebih se bas slozio, kad ga jedan od apostola pita da im pokaze Oca On odgovara, toliko doba sam sa vama i niste me poznali... a i Stari Zavjet je pun primjera Svete Trojice...psalm gdje Car David kaze rece Gospod Gospodu mojemu... onda i drugi psalmi... stavljat ce na zrtvenik tvoje teoce... itd ima bezbroj primjera. Nebitno je za nas koliko Gospod ima svojstava, mozda ih ima bezgranicno, ali nama se otkrio u tri lica

  Sent from my ZTE V889S using Tapatalk

  Isto Isus kaže:
  Ivan 12:49 - "Jer ja nijesam govorio sam od sebe, nego Otac, koji me posla, on mi dade zapovijed, što da kažem i što da govorim."
  Ivan 5:30 - "Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Sudim, kako čujem. Moj je sud pravedan; jer ne tražim volje svoje, nego volju onoga, koji me je poslao.

  Znači kada je rekao da su vidjevšui njega vidjeli oca mislio je na ova 2 navedena stiha, jeron ne čini šta hoće već šta Bog hoće i sam od sebe ne može ništa nego mu Bog daje svu snagu.

  Ivan 8:50 - "A ja ne tražim slave svoje; ima, koji traži i sudi."

  Ivan 7:16 - "Isus im reče: "Moja nauka nije moja, nego onoga, koji me je poslao."

  Ivan 14:28 - "Čuli ste, da vam ja rekoh: 'Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene."
  Brojevi 23,19 Nije Bog kao čovjek, da laže, nije kao sin čovječji da se kaje. On zar da rekne i da ne učini? Zar da obeća i ne izvrši?
  Ako bi mogao da navedeš te psalme jer ne znam tačno te stihove ali mi se čini da imaju čudan kontekst ?

 21. #71
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  179
  Rep Power
  210

  Default

  [QUOTE=
  Ako bi mogao da navedeš te psalme jer ne znam tačno te stihove ali mi se čini da imaju čudan kontekst ? [/QUOTE]

  Reče Gospod Gospodu
  mom: Sjedi meni s desne strane, dok
  položim neprijatelje Tvoje za
  podnožje nogama Tvojim. Psalm 110

  Znamo da je David bio car i da nije imao gospodara i careva izvise sebe
  Dalje psalm 50
  Po dobroti svojoj Gospode,
  cini dobro Sionu, neka se podignu
  Zidovi jerusalimski. Onda ce Ti biti
  mile zrtve pravde, prinosi i zrtve
  paljenice; tada ce metati na zrtvenik
  Tvoj teoce.
  ....
  Kad citas Novi Zavjet na kraj poneke recenice imas zvjezdicu koja te vodi na Stari Zavjet ako je vezano...ima dosta toga

 22. #72
  Join Date
  Jul 2010
  Posts
  396
  Rep Power
  8285

  Default

  Quote Originally Posted by funestis View Post
  Međutim žalosno je kada se nekome moraju objašnjavati ti najprostiji poimovi iz fizike na način na kojem se isti objašnjavaju petogodišnjem djetetu u godinama kada se ti koncepti moraju razumijeti poput tablice množenja ili znakova na semaforu.
  Najžalosnije je, međutim, kad se lako uhvatljive religijske metafore i simboli moraju nekom objašnjavati kao mentalno zaostaloj osobi - bilo da je islamski fanatik ili ateistički vjernik. Najbolje je da takvi počnu od narodnih poslovica, tako mogu naučiti da razlikuju bukvalno od prenosnog značenja, naravno pod uslovom da imaju taj kapacitet. Kao primjer dobre volje i hrišćanskog mislosrđa, navešću im jedan primjer. Ako neko kaže "jedna lasta ne čini proljeće", to ne znači da se bavi posmatranjem ptica i njihovim pojedinačnim uticajem na godišnja doba, nego želi reći da usamljen slučaj ne znači i pravilo. Nije, vala, toliko teško... Pa polako, ako se ozbiljno radi, može se stići i do razumijevanja Svetog trojstva.
  Feminizam do 1. pravog muškarca
  Komunizam do 1. ličnog kapitala
  Ateizam do 1. turbulencije u avionu

 23. #73
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  658
  Rep Power
  630

  Default

  Quote Originally Posted by bluki View Post
  Reče Gospod Gospodu
  mom: Sjedi meni s desne strane, dok
  položim neprijatelje Tvoje za
  podnožje nogama Tvojim. Psalm 110

  Znamo da je David bio car i da nije imao gospodara i careva izvise sebe
  Dalje psalm 50
  Po dobroti svojoj Gospode,
  cini dobro Sionu, neka se podignu
  Zidovi jerusalimski. Onda ce Ti biti
  mile zrtve pravde, prinosi i zrtve
  paljenice; tada ce metati na zrtvenik
  Tvoj teoce.
  ....


  Otvori Bibliju pa vidi šta piše u Psalm 50, sigurno ne to što ti postavljaš...

  O psalmu 110:
  Psalm 110 represents one of the New Testament's most stunning, yet clever mistranslations of the Jewish scriptures. Moreover, the confusion created by the Christianization of this verse was further perpetuated and promulgated by numerous Christian translators of the Bible as well. As you will soon see, some Christian translators, to their credit, refrain from rewriting this text in Psalm 110.

  The story of the church's tampering with Psalm 110 is so old that it begins in the Christian canon itself. In the Gospels we find the church's first use of Psalm 110, and it begins with a question. In Matthew 22:41-44 Matthew's Jesus turns to the Pharisees and asks them,

  What do you think about the Christ? Whose son is he?

  The question in laymen's terms is, "Of whom is the messiah supposed to be a descendant?"

  They said to him, "The son of David." He said to them, "How then does David in the spirit call him 'Lord,' saying, 'The Lord said to my Lord, "Sit at My right hand, till I make your enemies your footstool"?' If David then called him Lord, how is he his son?" No one was able to answer him a word, neither did any man from that day forth ask him any more questions.

  Although the above conversation could never have occurred, I am certain this narrative has been replayed over and over again in the imagination of countless Christians for nearly 1,900 years.

  It's an inspiring story to the Christian believer. Jesus really showed those Pharisees how little they knew! Yet, this is precisely why this story could never have transpired. No Jew who had even a superficial knowledge of the Jewish scriptures would have ever found Jesus' argument compelling, let alone a conversation stopper. The depth of knowledge that the Pharisees possessed of Tanach was astounding.

  Let's take a closer look at the original verse from which Matthew's Jesus quoted so that you have a sense of how the original Hebrew text was masked. The New American Standard Bible (NASB), one of the most widely read Christian Bibles in use today, translates Psalm 110:1 in the following manner,

  The Lord said unto my Lord, "Sit thou on my right hand, till I put thine enemies underneath thy feet."

  It appears from the NASB translation that the "Lord," which is God, "said unto to my Lord" -- who missionaries would have you believe is Jesus (David's "Lord") -- "Sit thou on my right hand, till I put thine enemies underneath thy feet."

  Is the above verse speaking about Jesus? Not at all, yet look at the first word "Lord" in the verse. Now look at the second word "Lord" (they are only three words apart). Did you notice any difference between them? You didn't because the Christian translator carefully masked what it actually says in the text of the original Hebrew.

  Although the two English words in the NASB translation are carefully made to appear identical, in the original Hebrew text they are entirely different. Whereas the first word "Lord" in the Hebrew is a correct translation of ,1, which is the Tetragrammaton (YHWH), the ineffable name of God, the second word "Lord" is a complete and deliberate mistranslation of the text. The second word "Lord" in the verse is an appalling translation of the Hebrew word (pronounced ladonee). The correct translation of ladonee is "to my master" or "to my lord." The Hebrew word adonee never refers to God anywhere in the Bible. It is only used for the profane, never the sacred. That is to say, God, the Creator of the universe, is never called adonee in the Bible. There are many words reserved for God in the Bible; adonee, however, is not one of them.

  To illustrate this, let's look for a completely different place in the Bible where the exact same Hebrew word appears and find out how the same New American Standard Bible translates it there.

  For example, we find the same word, (ladonee), used in the following two verses which have been translated by the same New American Standard Bible where the identical word is used as in Psalm 110:

  Then he and the men who were with him ate and drank and spent the night. When they arose in the morning, he said, "Send me away to my master
  (ladonee: )." (Genesis 24:54, New American Standard Bible)

  He also commanded them saying, "Thus you shall say to my lord (ladonee: ) Esau, 'Thus says your servant Jacob, "I have sojourned with Laban, and stayed until now." ' " (Genesis 32:4, New American Standard Bible)

  The Hebrew word ladonee used in the above two verses is referring to Abraham and Esau, respectively. Notice that the Hebrew word used in both verses is identical to the Hebrew word in Psalm 110:1. Why did the New American Standard Bible translate ladonee correctly in Genesis 24:54 as "to my master," or in Genesis 32:4 as "to my lord," yet, for some reason, in Psalm 110:1 mistranslate it as "Lord"?

  The answer is obvious. Both Genesis 24:54 and Genesis 32:4 are not texts used by the church to "prove" Jesus from the Jewish scriptures and therefore they had no reason to tamper with them. Psalm 110:1, on the other hand, is a verse that is flaunted by the New Testament and its missionaries as a verse that evangelicals insist "unquestionably points only to Jesus," and it therefore was deliberately mistranslated.

  Some Christian translations are more transparent in their rendering of Psalm 110 than the New American Standard Bible. For example, the King James Version and a few other Bibles still render the second "Lord" as if it were sacred; however, they translate the first "LORD" in upper case. This is a helpful hint to the keen observer that there is a distinction between them. Of course, it's up to the curious Bible student to then look up the second "Lord" in a Hebrew Bible. Only such a deliberate and thorough investigation would uncover how the text was doctored.

  It should be noted that while many Christian translators indulge in this manipulation of Psalm 110:1, some do not. Numerous modern Christian Bibles have corrected Matthew's mistranslation. For example, the Revised Standard Version and the New English Bible correctly render the Hebrew word ladonee as " to my lord," in Psalm 110:1, indicating that it is not speaking of God.

  As mentioned above, this tampering with Psalm 110:1 began long ago in the Christian Bible itself. The Christian translators, who would later also mistranslate this verse, simply followed in the footsteps of the author of the first Gospel. If we look at the original Greek of Matthew 22:44 we find the same doctoring of the text in later Christian translations of the Book of Psalms. When Matthew has Jesus quote Psalm 110:1 to the Pharisees, the identical Greek word kurios2 (pronounced koo-re-os) is used both times the word "Lord" appears in Matthew 22:44.

  Finally, it is essential that I explain the meaning of Psalm 110:1. Of whom is this Psalm really speaking? To whom are the words "my master" or "my lord" referring?

  The Psalm begins with the opening Hebrew words "Mizmor l'David." The word "Mizmor" means "a song," and thus the opening phrase of this Psalm is, "A Song of David." In fact, the word Psalms comes from the Greek word psalmos, which means "a song." This is unknown to many Bible readers.

  Why would King David be writing these songs? For whom was he writing them? By whom were they to be sung? With these questions in mind, we can begin to understand the intent of Psalm 110.

  One of the great disappointments in King David's illustrious life occurred when God refused his request to build the first Temple in Jerusalem. Although David's son Solomon undertook that task and eventually constructed the first Temple, David's connection to it was significant.

  For example, David founded the city of Jerusalem, the city where the Temple was built. In fact, both the city and the Temple were called after him, the City and Temple of David. Moreover, he made preparations for the building of the Temple, and even arranged for the Temple service (II Samuel 7; I Chronicles 14-17, 22-26). This is where the Book of Psalms played its central role. King David was a faithful servant of God who possessed extraordinary skills as a teacher, musician, and poet. In fact, King David authored most of the Book of Psalms. The original purpose for which King David composed the Book of Psalms was for the Levites to sing them in the Temple. The Levites would stand on a platform and joyfully chant these spiritually exhilarating Psalms to an inspired people. King David composed Psalm 110 for liturgical recitation by the Levites in the Temple years after his death. Therefore, the Levites would read this lyric,

  The Lord [God] said to my master [King David] "Sit thou at my right hand . . . ."

  For the church, however, the Psalmist's original intent was superseded by its interest in Christianizing this verse. Thus, the opening verse in Psalm 110 was altered in order to paint Jesus into the Jewish scriptures.

  Here is some advice. The only way to recognize such rampant Christian tampering of the Bible is to be able to read it in the original, without the aid of the Christian translator. Therefore, give your children a good Jewish education. Remember, the success of the missionaries who target us represents the unpaid bills of the Jewish people.

  Rabbi Tovia Singer
  Eto sta kazu rabini

 24. #74
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  T22C78
  Posts
  12,134
  Rep Power
  171269

  Default

  Sveto Trojstvo je glupost. Da znas ista o sopstvenoj vjeri znao bi i da je ideju o trojstvu prvi izmislio Tertulijan u trecem vijeku, da je "nacrt" doktrine o Trojstvu predstavljen na Nikejskom saboru 325 godine ali da je konacno priznato kao zvanicna hriscanska doktrina tek 451 godine na Kalcedonskom saboru. Ali ti si samo jos jedan obican vjernik koji misli da je slijepo prihvatanje pravila i autoriteta vrlina.
  You should come inside the box...Then you'll know what I mean.

 25. #75
  Join Date
  Jan 2010
  Posts
  4,226
  Rep Power
  15778

  Default

  Quote Originally Posted by Israphel View Post
  Kako jedno te isto kada se i u Bibliji kaže da je Otac veći od Sina, da Sin ne zna kada će Sudnji dan, da ne može činiti ništa sam od sebe? Trojstvo ne postoji ni u Bibliji, sve su to ljudske izmišljotine.
  Pa da, sve se svodi na ljudsku izmišljotinu. Zar nije sve upravo to?

  Hajde onda ti pojasni tu sitnicu šta je to -svemogućnost, svedržajnost, beskonačnost, vječnost i...sve te apsolutne vrijednosti

  SVe što može se o tome nazrijeti sadržano je u toj mišljotini.

  I jemčim da je u zabludi onaj koji tvrdi da mu je to poznato

  Hajde pukni taj logos

Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Za sve vas koji volite cirkus O.o
  By Tom Riddle in forum Kućni ljubimci
  Replies: 6
  Last Post: 10-02-11, 16:46
 2. Cirkus bez gledalaca
  By Hari Krisna in forum Budućnost Crne Gore
  Replies: 10
  Last Post: 04-03-10, 09:59
 3. Demonsko prokletstvo, paradoks izbora i dobrote
  By funestis in forum Religija i filozofija
  Replies: 55
  Last Post: 19-08-08, 11:33
 4. paradoks ili ne
  By funestis in forum Religija i filozofija
  Replies: 16
  Last Post: 07-01-06, 03:19
 5. Cirkus
  By GAGA in forum Sve i svašta
  Replies: 24
  Last Post: 17-01-05, 23:28

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •