Ovih dana puno se reklamira ponuda Telenor internet paketa u 4G sa brzinom od 50 mbs.
Interesuje me ima I ko ikusva sa ovim ruterom I moze li se koristiti paralelno s koriscenjem ADSL od Telekoma.