Ako je neko dobio, da li vam je već zakazan intervju? S obzirom da srpska ambasada obrađuje vize, da nisu možda dali prioritet Srbima pa mi zato duže čekamo?