Veći problem može imati onaj koji puši iz njih. Neke vrste drva mogu biti otrovne. Vidi http://piperson.org/lule/kineske-lule.php