- otključavanje telefona, tableta ako je zaboravljena ulazna šifra (zaboravljena šifra za lock screen) - 10€

- popravljanje android sistema u slučaju sistemskog kvara, spasavanje telefona u...