Za mene su svi koji izađu noćas a nisu izlazili kad su protestovale majke, kad se protestovalo za OIE 1 i 2 da nam tajkuni ne otimaju, kad se protestovalo protiv Miga i koverte, protiv ubijanja...