Druga strana je okupatorska srpska klika. Nemogu dočekat dan kad će ono zlo da se iseli iz Cetinjskog Manastira.