Conversation Between Lackie and RotfLmaOmGg

4 Visitor Messages

  1. Hahahaha, pa jbg, piše ti Belgrade u lokaciji. Otkud znam :Đ
  2. BG? Nisam u niti iz BG. :)
  3. Ne razumijem. Da li me pitaš lokaciju fotografije sa zalaskom? Ako je to, Bjelasica je u pitanju.
  4. A dje je ta fotka zamrznuta?
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4