Conversation Between BLASTER and aventadorcdm

1 Visitor Messages

  1. , bp cổ g, ko người đ li hơn mười bước, siết chặt cổ họng chấn vỡ nguyn anh kỳ.
    Khi bung tay th T Minh nhong ln một ci lao hướng trưởng trận doanh ny, ng lo tu vi anh biến.
    ng lo mặc o xanh con mắt trợn to cũng c sự hoảng sợ. Lo khng cht do dự thụt li ngay, nguy hiểm sống chết mnh liệt như kim đm vo lng lo, khiến lo căng thẳng nghĩ duy nhất trong đầu chnh l mau chng bỏ chạy. Nhưng với tốc độ v tu vi của T Minh th bỏ chạy thế ny qu chậm chạp. Khi ng lo o xanh li chưa tới ba mt th T Minh đ biến thnh cầu vồng xẹt qua bn cạnh lo. Một vi mu phu
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1