Conversation Between Jal Cargo and MeDo_JE

3 Visitor Messages

  1. Moja greška, pomiješah skroz... :)
  2. :)

    Ne bih rekao. Ne bi trebalo.
  3. Zašto onako oštro, ne mogah ti rep dat... :D

    P.S. Ima li mu workplace na fb veze sa jednim nickom na forumu...?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3